Sommaren 2016 erhöll Tomas Lidman, Vigdis Moe Skarstein och Gunnar Sahlin medel från Svenska Institutet i syfte att, som ett förprojekt, undersöka förutsättningarna för ett utökat samarbete mellan de Baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen, vad beträffar olika aspekter på den digitala utvecklingen – företrädesvis inom humaniora och kulturarvet. Rapporten överlämnades till Svenska Institutet den 1 december 2017.

Länk till rapporten. 

Förstudie klar om baltiskt samarbete i digital utveckling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.